Afternoon with Aino – Ainon asiakaspäivät 2018 – Aino Health

Ensimmäinen Ainon asiakkaille järjestetty Afternoon with Aino -tapahtuma pidettiin Helsingissä huhtikuussa 2018. Afternoon with Aino -tapahtuma koostui Ainon asiantuntijoiden puheenvuoroista, workshopeista, verkostoitumisesta sekä mielenkiintoisista keskusteluista työkykyjohtamisen aiheen ympärillä. Key note -puheenvuoron tapahtumassa piti pitkän linjan työhyvinvoinnin ammattilainen Markku Seuri.

IMG_8626
Ensimmäistä kertaa Afternoon with Aino -konseptilla järjestetty tapahtuma herätti mielenkiintoa Ainon asiakaskunnassa sekä keskustelua työkykyjohtamisen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Esittelemme alla päivän puheenvuorojen antia. 

Tapahtuman avasi Ainon Suomen maajohtaja Markku Pitkänen. Markun puheenvuoron aiheita olivat työkykyjohtamisen tulevaisuuden näkymät, tämän hetken trendit työkykyjohtamisessa ja mitattavuuden merkitys erityisesti ennakoivan työkykyjohtamisen osalta.

Yksi tulevaisuuden suurimmista mahdollisuuksista työkykyjohtamiseen liittyen tulee olemaan työkykyjohtamiseen liittyvän datan hyödyntäminen, jonka avulla voidaan ennakoida tulevia työkykyriskejä ja kehittää toimintaa ennaltaehkäisevään suuntaan. Organisaatioilla on suuri määrä tätä tietoa jo hallussaan – haaste tulee olemaan se, miten tieto saadaan valjastettua tehokkaaseen käyttöön ennakoivien toimien edistämiseksi.

 

Työkykytalon kolmas taso

 

tyokykytalo1024x660

Kuvan lähde: Työterveyslaitos

Työhyvinvoinnin asiantuntijan Markku Seurin key note -puheen aiheena oli työkykytalon kolmas kerros. Aihe viittaa Juhani Ilmarisen työryhmineen työstämään malliin, työkykytaloon, joka kasaa yhteen työkyvyn elementit. Työkykytalon kolmas kerros käsittelee arvoja, motivaatiota ja asenteita työkyvyn osana. 

Seurin puhe herätti ajatuksia työkyvyn kokonaisvaltaisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Työhön liittyvät tekijät, yksilölliset tekijät sekä tilannekohtaiset tekijät vaikuttavat sairauspoissaolojen ilmenemiseen – lisäksi esimerkiksi organisaation esimiestyö ja johtaminen voivat olla merkittäviä tekijöitä sairauspoissaolojen esiintymisessä.

Seurin mukaan tarvitaan foorumeita, eli organisoitua puhetta ja tilanteita työkykyasioiden käsittelylle. Haasteena organisaatioilla on löytää ne toimivat keinot, joilla työkykyyn voidaan vaikuttaa positiivisesti.

 

GDPR tulee muuttamaan työkykyjohtamisen prosesseja

Ainon tuotepäällikkö Petteri Linden kävi puheenvuorossaan läpi GDPR:n tuomia muutoksia työkykyjohtamisen prosessien osalta sekä Ainon järjestelmän HealthManagerin osalta. Tärkeässä osassa uutta lainsäädäntöä on prosessien muuttaminen sähköiseen muotoon ja henkilötietojen oikeanlainen käsittely. Muun muassa varhaisen tuen prosessin sähköinen käsittely nousee ajankohtaiseksi aiheeksi GDPR:n myötä. Lue lisää GDPR:n vaikutuksista työkykyjohtamisen prosesseihin täältä. 

 

Wellbeing ja vaikuttavuuden mittaaminen

Ainon wellbeing-palveluiden vetäjän Laura Kylliäisen puheen teemana oli wellbeing ja vaikuttavuuden mittaaminen. Puheenvuoron teemat keskittyivät työhyvinvointiohjelmien mittaamiseen, onnistumisen edellytyksiin sekä toimivan wellbeing-ohjelman rakentamiseen. Workshopissa kerättiin kokemuksia ja ideoita wellbeing-ohjelmien toteuttamisesta, sekä koottiin hyviä käytäntöjä, haasteita ja ratkaisuja. Workshop herätti vilkasta keskustelua aiheen ympäriltä ja kokemuksia jaettiin organisaatioiden työhyvinvointihankkeista ja tämänhetkisestä tilanteesta.

 

Työelämän muutokset haastavat työkyvyn hallinnan

Ainon työkykyjohtamisen asiantuntijan Sonja Salon puheenvuoron aiheena oli osatyökykyisyyden haasteet, toimintamallit ja ratkaisut. Työelämän muutokset haastavat vahvasti työkyvyn tukemisen muun muassa eläkeiän nousun, digitalisoitumisen ja työntekijöiden terveydellisten haasteiden myötä. Työkykyä tulisikin johtaa systemaattisesti jo ennen kuin riskitekijöitä työkyvylle ilmenee. Puheenvuorossa Salo kävi case-esimerkkien kautta läpi osatyökykyisyyden hallintaa sekä tehtyjä toimenpiteitä ja ratkaisuja työkyvyn tukemisen osalta. 

Aino kiittää kaikkia Afternoon with Aino -tapahtumaan osallistuneita antoisasta ja mielenkiintoisesta päivästä!

 


 

Lataa Työkykyjohtamisen pikaopas liiketoimintajohdolle. 

Työkykyjohtaminen on liiketoimintajohdon näkökulmasta investointi, jolla on merkittävä positiivinen vaikutus liiketoiminnan tuottavuuteen. Tutkimusten mukaan organisaatioilla, jotka investoivat työntekijöidensä sitouttamiseen ja hyvinvointiin on:

  • 147 % parempi EPS (Gallup)
  • 5 x parempi tuottavuus (McKinsey)

Tyokykyjohtamisen_pikaopas_liiketoimintajohdolle_kuva2

 

Most recent