Haastattelussa Ainon työkykyjohtamisen liiketoimintayksikön vetäjä Ilkka Puikkonen – Aino Health

pexels-photo-872957

 

Aino haastatteli Suomen työkykyjohtamisen liiketoimintayksikön vetäjää Ilkka Puikkosta, joka kertoo roolistaan Ainolla sekä työkykyjohtamisen haasteista ja onnistumisista!

 

Voitko kertoa lyhyesti roolistasi Ainolla?

Toimin Aino Finlandin työkykyjohtamisen liiketoimintayksikön vetäjänä sekä vastaan Ainon globaalista markkinoinnista.

 

Mitä vetämäsi liiketoimintayksikkö tekee? 

Ainon työkykyjohtamisen liiketoimintayksikkö auttaa yrityksiä parantamaan tuottavuutta tehokkaan työkykyjohtamisen avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa alentuneita sairauspoissaoloja sekä pienempää riskiä ennenaikaiseen eläköitymiseen. Niillä on välitön vaikutus kustannuksiin ja lopulta myös tuottavuuden paranemiseen. Liiketoimintayksikkömme asiantuntijat varmistavat, että asiakkaamme saavuttavat tuloksia. Sen takia mittaamme omaa onnistumistamme asiakkaidemme työkykyjohtamien tuloksilla. Teemme aidosti ennakoivaa työkyvyn johtamista.

 

Miksi työkykyjohtaminen on niin tärkeää?

Työkykyjohtaminen on merkittävin yritysten ja organisaatioiden tuottavuuteen vaikuttava tekijä. Työkykyjohtaminen on käytännössä tiedolla johtamista, jossa esimiehillä on erittäin tärkeä rooli. Johtamista varten tarvitaan dataa, sitä pitää analysoida ja tehdä niitä järkeviä toimia joilla saadaan tuloksia aikaan.

Vain pieni osa kaikista poissaoloista voidaan selittää ns. medikaalisilla asioilla, kun taas suuri osa poissaoloista johtuu täysin muista tekijöistä kuin sairauksista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. huono tai vääränlainen johtaminen, yritys- tai organisaatiokulttuuri tai ilmapiiri, arvostuksen puute jne.  Tästä syystä työkykyä pitää johtaa. Hyvällä ja oikeanlaisella johtamisella saadaan aikaan työssä viihtymistä ja työntekijöiden sitoutumista, joka ilmenee vähempinä poissaoloina sekä pienempänä eläkeriskinä.

 

Mikä on yleisin työkykyjohtamisen haaste, mihin asiakkaat etsivät vastausta?

Useimmat asiakkaamme tekevät jo paljon oikeita toimenpiteitä työkykyjohtamisen saralla, mutta ehkä yleisin kysymys mihin törmäämme on: ”mikä on toimenpiteidemme vaikuttavuus ja mitä meidän sitten pitäisi tehdä?”. Tässä tullaan taas tiedolla johtamisen äärelle eli

  1. Etsi, yhdistele ja muodosta relevanttia dataa
  2. Analysoi dataa ja muodosta sen perusteella ”insaitteja” (insights)
  3. Tee ”insaittien” perusteella niitä toimenpiteitä, joilla on aidosti vaikutusta työkykyyn
  4. Mittaa vaikuttavuutta ja tee tarvittavia hienosäätöjä

 

Mitä työkykyjohtamisen palveluja ja tuotteita Aino tarjoaa yrityksille?

Ainon palvelutarjooman ytimenä on HealthManager työkykyjohtamisen alusta, jonka avulla kaikki työkykyjohtamisen prosessit voidaan digitalisoida ja erilaista työkykyyn liittyvää dataa voidaan yhdistellä, analysoida ja raportoida. Tämän päälle Aino tarjoaa erilaisia palveluita, joilla tuloksia asiakkaillamme saadaan aikaan. Näitä asiantuntija- ja konsultointi palveluita ohjaamme Ainon palvelukeskuksen kautta, josta tukea työkykyjohtamiseen saavat kaikki yrityksen/organisaation tärkeimmät sidosryhmät kuten työntekijät, esimiehet, HR ja ylin johto. Tällaisia palveluita ovat mm. terveyspuhelin ja esimiestuki.

Lisäksi Ainon ammattitaitoiset ”success managerit” varmistavat, että asiakkaamme saavat tuloksia aikaan analysoimalla dataa, ohjaamalla toimenpiteitä oikeaan suuntaan, kouluttamalla esimiehiä ja niin edelleen. Autamme myös haastavammissa työkykyongelmissa esimerkiksi osatyökykyisten ratkaisupolkujen löytämisessä. 

Useimmat asiakkuutemme alkavat alkukartoituksella, Business Health Indexillä (BHi), joka kartoittaa yrityksen tai organisaation työkykyjohtamisen tilan ja tuottaa etenemissuunnitelman parempaan työkykyjohtamiseen ja konkreettisiin tuloksiin (esim. sairauspoissaolojen aleneminen). Kaikki perustuu tuottavuuden parantamiseen ja näin ollen BHi tuottaa myös business case -laskelman ja arvion toimenpiteiden euromääräisestä vaikuttavuudesta, investointiarvioineen. BHi auttaa myös organisaatioita näkemään, missä mennään työkykyjohtamisessa muihin verrattuna.

 

Minkälaisia konkreettisia tuloksia olette saavuttaneet asiakkaiden kanssa? 

Konkreettiset tulokset mittaamme yleensä alentuneita sairauspoissaoloina, mikä taas vaikuttaa suoraan kustannussäästöihin mm. sijaiskustannusten aleneminen, tuottavuuden paraneminen, työterveyshuollon kustannukset ja niin edelleen. Tuotteiden ja palveluidemme avulla yritykset ja organisaatiot ovat pystyneet alentamaan 15 % - 20 % sairauspoissaoloista aiheutuvia kustannuksia.

 

Miten näet, että Aino kehittyy jatkossa?

Aino kansainvälistyy lähivuosina voimakkaasti. Työkykyjohtaminen ei ole vain suomalaisten organisaatioiden haaste, vaan kyse on täysin globaalista ilmiöstä. Kehitämme kyvykkyyttämme sekä palveluitamme, jotta pystymme toimimaan ja toimittamaan työkykyjohtamisen palveluita ympäri maailmaa.

Uusi HealthManager alustamme mahdollistaa entistä joustavamman työkykyjohtamisen prosessien rakentamisen sekä erilaisten datamassojen yhdistelyn, jotta pystytään tekemään aidosti ennakoivaa työkykyjohtamista. Organisaation oman ja erilaisen ”big datan” pohjalta tehdyt ennustemallit eivät ainoastaan kerro mikä on tulevaisuuden riski tuottavuuden osalta, mutta sen perusteella pystytään suunnittelemaan ja tekemään niitä ennakoivia toimenpiteitä, joilla esimerkiksi ennenaikaista eläköitymisriskiä voidaan merkittävästi pienentää ja sairauspoissalot saadaan alemmalle tasolle, pysyvästi.

 

Ilkka Puikkonen, työkykyjohtamisen liiketoimintayksikön vetäjä, Aino Health Finland

 

Lataa tkjohtamisen pikaopas bannerit blogiin-1


 

Haluatko tietää, kuinka Ainon palvelut voisivat tukea organisaatiotanne työkykyjohtamisen haasteissa? Varaa aika tapaamiseen asiantuntijamme kalenterista, kun sinulle sopii! Katsotaan juuri teidän organisaation tilanne ja tarpeet työkykyjohtamisen osalta.

Näyttökuva 2018-6-13 kello 8.55.45

Varaa aika tapaamiselle!

 

Lue myös:

5 vinkkiä tehokkaampaan työkykyjohtamiseen

Ainon HealthManager tehostaa työkykyjohtamista DNA:lla

Haastattelussa Ainon HealthDeskin team leader Anne-Mari Juntti

Most recent